По повод отбелязването на Деня на „Натура 2000“ и Деня на парковете в България, възпитаниците от ЦНСТ „Св. Богородица”-Благоевград заедно с г-жа Цветанова, ръководител школа „Екология” и техните учители посетиха изложбата „Чудесата на природата: от семе до гора“, която представя ключовите условия за успешно залесяване и горското богатство, което трябва да опазим. Участваха в игра със състезателен характер наречена „Чудесата на природата”, която игра и прожекция на филми им даде повече информация за горите и техните обитатели.

Similar Posts