По време на годишното съвещание на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие, г-н Светослав Кръстев – председател на Националното движение по приложно колоездене към СБА, връчи почетен плакет на г-жа Богдана Костадинова, с признателност за подкрепата и развитието на шампионата по пътна безопасност и приложно колоездене.

Благодарим за признанието и сътрудничеството!

Similar Posts