• ЦПЛР - Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград
    Център за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград е една от най-новите културно-образователни институции в град Благоевград, която обединява целите на Младежки дом, Обединен детски център и Център по изкуствата.
  • Нашата мисия
    Да създадем спокойна атмосфера, осигуряваща възможност за отлична екипна работа за привличане на деца/ученици, за развитие на техния творчески потенциал, професионално насочване и кариерно ориентиране и консултиране. Обособяването на ЦПЛР-ЦЛТРДБ като водеща институция в Благоевград за осъществяване извънучилищни дейности в областта на науките, технологиите и изкуствата в съвременна образователна среда чрез активната роля на квалифицирани, мотивирани и креативни специалисти.
  • В Центърa за личностно и творческо развитие на децата на Благоевград работят професионалисти в различни области на науката, изкуствата и културата. Вдъхновени от желанието за постигане на високи успехи сред възпитаниците си и насърчаването на тяхната инициативност и бъдеща социална и професионална реализация чрез изкуство, наука и култура.
Предстоящи събития

Предстоящи събития

СТАРТИРА ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА В ЦЛТРДБ

 

ШКОЛИТЕ МОЖЕ ДА ВИДИТЕ ТУК: https://www.cltr-blg.com/_uploads/page_files/%D0%94%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BC_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0_(1)-2226.png

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ И ДЕКЛАРАЦИЯ МОЖЕ ДА ИЗТЕГЛИТЕ ТУК: https://www.cltr-blg.com/_uploads/page_files/%D0%97%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%A6%D0%9B%D0%A2%D0%A0%D0%94%D0%91_2022_23(1)-500.pdf

!!!ЗАБЕЛЕЖКА: ЗАПЛАЩАНЕТО ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВА СЛЕД 01.10.2022 Г.

*